Բաղրամյան (Բաղրամյան) համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900475002334200000Տարեկան200000 Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  50000Տարեկան50000 Ընտրել
1137Ա - ոգելից և ալկոհոլային խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում  3300Եռամսյակային3300 Ընտրել
1137Բ - ծխախոտի արտադր. վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում մինչև 26քմ  3000Եռամսյակային3000 Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտների համար  15000Տարեկան15000 Ընտրել
1149 Ժզ) Համայնքների անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար  30000Տարեկան  Ընտրել
1137Գ  3000Եռամսյակային3000 Ընտրել
1137ԲԲ  3000Եռամսյակային3000 Ընտրել
113726 Ոգելից և ալկահոլային խմիչկի վաճառք մինչև 26քմ  3000Եռամսյակային3000 Ընտրել
1137դ ոգելից և ալկահոլային խմիչկի վաճառքի համար 50-100քմ  4500Եռամսյակային4500 Ընտրել
1137ե Ոգելից և ալկահոլային խմիչկի վաճառքի համար 100-200քմ  7500Եռամսյակային7500 Ընտրել
1137Զ Ծխախոտի վաճառքի թույտվության համար 26-50քմ  3300Եռամսյակային3300 Ընտրել
1137Է Ծխախոտի վաճառքի թույտվության համար 50-100քմ  4500Եռամսյակային4500 Ընտրել
1137Թ Ծխախոտի վաճառքի թույտվության համար 100-200քմ  7500Եռամսյակային7500 Ընտրել
1139Ա Տեխնիկական հեղուկների վաճառքի համար  60000Տարեկան60000 Ընտրել
1137Ժ Ոգելից և ալկահոլային խմիչկի վաճառք 200քմ -ից մինչև 500քմ  12000Ամսական  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ